Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Đống Đa Hà Nội

Có 37820 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Đống Đa Hà Nội. Các công ty tại Quận Đống Đa Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Láng Hạ 3901 công ty, Phường Ô Chợ Dừa 3030 công ty, Phường Trung Liệt 2848 công ty, Phường Láng Thượng 2505 công ty, Phường Phương Mai 1435 công ty, Phường Thịnh Quang 1193 công ty, Phường Cát Linh 1175 công ty, Phường Nam Đồng 1019 công ty, ...