Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quận Cầu Giấy Hà Nội

Có 32201 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Cầu Giấy Hà Nội. Các công ty tại Quận Cầu Giấy Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Trung Hoà 6372 công ty, Phường Dịch Vọng Hậu 4033 công ty, Phường Yên Hoà 3769 công ty, Phường Dịch Vọng 2550 công ty, Phường Nghĩa Đô 2294 công ty, Phường Mai Dịch 2202 công ty, Phường Quan Hoa 2001 công ty, Phường Nghĩa Tân 1382 công ty, ...