Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

Có 12925 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Các công ty tại Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Xuân Đỉnh 1648 công ty, Phường Phú Diễn 1608 công ty, Phường Cổ Nhuế 1 1416 công ty, Phường Cổ Nhuế 2 1352 công ty, Phường Phúc Diễn 780 công ty, Phường Minh Khai 623 công ty, Phường Đông Ngạc 498 công ty, Phường Đức Thắng 444 công ty, ...