Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Quận Ba Đình Hà Nội

Có 26356 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Quận Ba Đình Hà Nội. Các công ty tại Quận Ba Đình Hà Nội tập trung chủ yếu ở Phường Ngọc Khánh 2431 công ty, Phường Cống Vị 2009 công ty, Phường Liễu Giai 1812 công ty, Phường Thành Công 1774 công ty, Phường Kim Mã 1548 công ty, Phường Vĩnh Phúc 1497 công ty, Phường Giảng Võ 1255 công ty, Phường Đội Cấn 1181 công ty, ...