Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Thanh Trì Hà Nội

Có 8829 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thanh Trì Hà Nội. Các công ty tại Huyện Thanh Trì Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Tân Triều 1033 công ty, Thị Trấn Văn Điển 824 công ty, Xã Thanh Liệt 629 công ty, Xã Tả Thanh Oai 626 công ty, Xã Vĩnh Quỳnh 560 công ty, Xã Tam Hiệp 522 công ty, Xã Tứ Hiệp 471 công ty, Xã Ngũ Hiệp 385 công ty, ...