Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Thanh Trì Hà Nội

Có 8806 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thanh Trì Hà Nội. Các công ty tại Huyện Thanh Trì Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Tân Triều 1051 công ty, Thị Trấn Văn Điển 831 công ty, Xã Thanh Liệt 640 công ty, Xã Tả Thanh Oai 627 công ty, Xã Vĩnh Quỳnh 572 công ty, Xã Tam Hiệp 539 công ty, Xã Tứ Hiệp 475 công ty, Xã Ngũ Hiệp 405 công ty, ...