Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Thanh Trì Hà Nội

Có 8828 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thanh Trì Hà Nội. Các công ty tại Huyện Thanh Trì Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Tân Triều 1035 công ty, Thị Trấn Văn Điển 825 công ty, Xã Thanh Liệt 630 công ty, Xã Tả Thanh Oai 627 công ty, Xã Vĩnh Quỳnh 561 công ty, Xã Tam Hiệp 522 công ty, Xã Tứ Hiệp 471 công ty, Xã Ngũ Hiệp 386 công ty, ...