Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Thạch Thất Hà Nội

Có 3196 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Thạch Thất Hà Nội. Các công ty tại Huyện Thạch Thất Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Phùng Xá 397 công ty, Xã Thạch Hoà 228 công ty, Xã Chàng Sơn 169 công ty, Xã Bình Phú 157 công ty, Thị trấn Liên Quan 154 công ty, Xã Hữu Bằng 150 công ty, Xã Bình Yên 120 công ty, Xã Canh Nậu 103 công ty, ...