Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội

Có 3801 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội. Các công ty tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Phù Lỗ 325 công ty, Thị trấn Sóc Sơn 294 công ty, Xã Phú Minh 226 công ty, Xã Mai Đình 223 công ty, Xã Tiên Dược 174 công ty, Xã Phú Cường 170 công ty, Xã Thanh Xuân 165 công ty, Xã Trung Giã 159 công ty, ...