Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội

Có 3801 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội. Các công ty tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Phủ Lỗ 332 công ty, Thị trấn Sóc Sơn 296 công ty, Xã Mai Đình 233 công ty, Xã Phú Minh 230 công ty, Xã Tiên Dược 189 công ty, Xã Phú Cường 174 công ty, Xã Trung Giã 169 công ty, Xã Thanh Xuân 168 công ty, ...