Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội

Có 4395 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội. Các công ty tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã Phủ Lỗ 345 công ty, Thị trấn Sóc Sơn 298 công ty, Xã Mai Đình 237 công ty, Xã Phú Minh 235 công ty, Xã Tiên Dược 192 công ty, Xã Phú Cường 180 công ty, Xã Trung Giã 174 công ty, Xã Thanh Xuân 169 công ty, ...