Danh sách công ty và doanh nghiệp tại Thị trấn Chi Đông Huyện Mê Linh Hà Nội

Tìm kiếm và tra cứu 161 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Thị trấn Chi Đông Huyện Mê Linh Hà Nội

Công Ty TNHH Vn Protop Safety

0107868670

Lô số 44E, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Giamita

0103852091

Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Hạ Văn Quang

0105058536

CHI ĐÔNG, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Inox Factory Vn

0107640059

Lô 44D, Khu Công nghiệp Quang Minh (thuê nhà xưởng của Công, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Terumo Việt Nam

2500254567

Lô 44A, 44B, 44C, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội