Thông tin công ty, doanh nghiệp và mã số thuế tại Huyện Mê Linh Hà Nội

Có 3241 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Mê Linh Hà Nội. Các công ty tại Huyện Mê Linh Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị Trấn Quang Minh 670 công ty, Xã Tiền Phong 259 công ty, Xã Thanh Lâm 230 công ty, Xã Đại Thịnh 190 công ty, Thị trấn Chi Đông 161 công ty, Xã Văn Khê 112 công ty, Xã Thạch Đà 110 công ty, Xã Mê Linh 88 công ty, ...