Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Hoài Đức Hà Nội

Có 5696 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Hoài Đức Hà Nội. Các công ty tại Huyện Hoài Đức Hà Nội tập trung chủ yếu ở Xã An Khánh 601 công ty, Xã Kim Chung 409 công ty, Xã La Phù 279 công ty, Xã Đức Thượng 267 công ty, Thị trấn Trạm Trôi 264 công ty, Xã Vân Canh 234 công ty, Xã Song Phương 187 công ty, Xã An Thượng 174 công ty, ...