Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Gia Lâm Hà Nội

Có 5391 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Gia Lâm Hà Nội. Các công ty tại Huyện Gia Lâm Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị Trấn Trâu Quỳ 653 công ty, Thị Trấn Yên Viên 546 công ty, Xã Dương Xá 253 công ty, Xã Bát Tràng 241 công ty, Xã Yên Thường 208 công ty, Xã Yên Viên 194 công ty, Xã Cổ Bi 192 công ty, Xã Kiêu Kỵ 167 công ty, ...