Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh Hà Nội

Có 7346 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Đông Anh Hà Nội. Các công ty tại Huyện Đông Anh Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị Trấn Đông Anh 1024 công ty, Xã Kim Chung 403 công ty, Xã Uy Nỗ 368 công ty, Xã Hải Bối 358 công ty, Xã Vĩnh Ngọc 274 công ty, Xã Nguyên Khê 260 công ty, Xã Nam Hồng 259 công ty, Xã Võng La 251 công ty, ...

CÔNG TY TNHH GTB HÒA SƠN

0108706658

Số 08 � nhà C10, Khu tập thể Cty CP Cầu 11 Thăng Long, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh