Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh Hà Nội

Có 7346 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Đông Anh Hà Nội. Các công ty tại Huyện Đông Anh Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị Trấn Đông Anh 1019 công ty, Xã Kim Chung 391 công ty, Xã Uy Nỗ 358 công ty, Xã Hải Bối 350 công ty, Xã Vĩnh Ngọc 255 công ty, Xã Nguyên Khê 242 công ty, Xã Võng La 238 công ty, Xã Nam Hồng 234 công ty, ...

CÔNG TY TNHH GTB HÒA SƠN

0108706658

Số 08 � nhà C10, Khu tập thể Cty CP Cầu 11 Thăng Long, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh