Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng Hà Nội

Có 2812 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Đan Phượng Hà Nội. Các công ty tại Huyện Đan Phượng Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị trấn Phùng 371 công ty, Xã Tân Lập 311 công ty, Xã Liên Trung 256 công ty, Xã Tân Hội 171 công ty, Xã Đan Phượng 117 công ty, Xã Phương Đình 87 công ty, ...

CÔNG TY TNHH NESBEST

0109232915

Số Nhà 383 Đường Hồng Hà, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng