Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng Hà Nội

Có 2453 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Đan Phượng Hà Nội. Các công ty tại Huyện Đan Phượng Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị trấn Phùng 370 công ty, Xã Tân Lập 309 công ty, Xã Liên Trung 255 công ty, Xã Tân Hội 168 công ty, Xã Đan Phượng 112 công ty, Xã Phương Đình 87 công ty, ...