Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Huyện Đan Phượng Hà Nội

Có 2453 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Huyện Đan Phượng Hà Nội. Các công ty tại Huyện Đan Phượng Hà Nội tập trung chủ yếu ở Thị trấn Phùng 369 công ty, Xã Tân Lập 306 công ty, Xã Liên Trung 249 công ty, Xã Tân Hội 167 công ty, Xã Đan Phượng 111 công ty, Xã Phương Đình 85 công ty, ...